Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του Σχολείου μας το ωράριο λειτουργίας είναι 8:00-13:15.

Η έγκαιρη προσέλευση (μέχρι 8:15) είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος κι όχι κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου. Έτσι διασφαλίζεται ο μαθητής διότι την ώρα του μαθήματος δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στο γραφείο ώστε να του εξασφαλίσουν την είσοδο στον χώρο του σχολείου.

Οι ώρες διαλειμμάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι οι εξής:

1ο διάλειμμα: 09.40-10.00

2ο διάλειμμα: 11.30-11.45

3ο διάλειμμα: 12.25-12.35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27-10-2020 θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις εντός του κάθε τμήματος για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια δύο (2) διδακτικών ωρών.

Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 8:15 και θα αποχωρήσουν στις 09:40 π.μ. Οι μαθητές όλων των τάξεων θα προσέλθουν και θα αποχωρήσουν από τη πάνω πόρτα.

Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ασφαλή αποχώρησή τους. Οι μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και θα αποχωρήσουν με τους άλλους μαθητές στις 09:40 π.μ.

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, δε θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. H τέλεση της δοξολογίας και η κατάθεση στεφάνων θα γίνει από τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή καθώς και εκπροσώπους των στρατιωτικών μονάδων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου Κρωπίας.

Ανακοίνωση

Την Πέμπτη 15/10/2020 λόγω απεργίας της ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ τα τμήματα Α2’, Β1’, Γ2’, ΣΤ1’ και ΣΤ2’ δε θα λειτουργήσουν.

Επίσης το τμήμα Δ1’ θα σχολάσει στις 11:30 και τα τμήματα Δ2’ και Ε1’ θα σχολάσουν στις 12:25.

Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει με τους μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων. Δε θα λειτουργήσει για τις Δ’, Ε’  και ΣΤ’ τάξεις.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και λόγω έλλειψης προσωπικού παρακαλούνται: 1) Οι γονείς των τμημάτων που απεργούν να μη φέρουν τους μαθητές στο σχολείο, 2) Οι μαθητές των τμημάτων που θα σχολάσουν νωρίτερα Δ1’, Δ2’ και Ε1’ θα πρέπει να παραληφθούν εγκαίρως, γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των υπόλοιπων τμημάτων.

Τα υπόλοιπα τμήματα θα σχολάσουν κανονικά στις 13:15.

Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ (https://www.sch.gr/services).

Παρακαλούνται τα σχολεία να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών μαθητές των Νηπιαγωγείων και της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου, αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό πρόσβασης το ΠΣΔ οτι μπορούν να φροντίσουν για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) στο σύνδεσμο: https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

·         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.

·         Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή θα ενημερωθούν από το σχολείο.

·         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

·         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Ανακοίνωση για Έκδοση/Χορήγηση διοικητικών εγγράφων-Βεβαιώσεις Φοίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις που  οι γονείς  των μαθητών/τριών μας  επιθυμούν την έκδοση/χορήγηση διοικητικών εγγράφων ( π.χ. Βεβαίωση Φοίτησης ή τυχόν άλλα διοικητικά έγγραφα) παρακαλούνται να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου 2dimkoro@gmail.com  αναφέροντας το αίτημα τους γράφοντας όμως  τα πλήρη στοιχεία τους όπως: ονοματεπώνυμο του γονέα που ζητά τη Βεβαίωση ή όποιο άλλο διοικητικό έγγραφο, ονοματεπώνυμο του παιδιού τους και  τάξη φοίτησης, το είδος του εγγράφου που ζητούν (π.χ Βεβαίωση Φοίτησης ή όποιο άλλο έγγραφο), το λόγο που το ζητούν αναφέροντας με ακρίβεια την υπηρεσία στην οποία θα το χρησιμοποιήσουν και οπωσδήποτε ένα  τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).
     Η απάντηση στο γονέα και το σχετικό διοικητικό έγγραφο που έχει αιτηθεί, με βάση και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού,  θα αποστέλλεται από τη Δ/νση του σχολείου ηλεκτρονικά (με e-mail) 
σε εύλογο χρονικό διάστημα ή πρωτότυπο αφού κλειστεί ραντεβού με την Διεύθυνση του Σχολείου στο τηλέφωνο 2106628784 .

       Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής θα δεχόμαστε κάθε Τρίτη και ώρα 13:25 – 13:55.

Ανακοίνωση για ενημέρωση γονέων των μαθητών της Α’ τάξης

Σας ενημερώνουμε ότι οι γονείς/κηδεμόνες που δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε στις ενημερώσεις που έκαναν οι εκπαιδευτικοί της Α’ τάξης του Σχολείου μας μπορούν να επικοινωνήσουν με τις δασκάλες τη Τρίτη 6/10/20 τηλεφωνικά στο 2106628784 σύμφωνα με τις παρακάτω ώρες:


• Α1’ τάξη: 11:45 με 12:25
• Α2’ τάξη: 10:45 με 11:30.