Ευχές!

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, σας εύχονται καλές γιορτές με υγεία και αγάπη.

Ο καινούριος χρόνος να ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά για όλους, να φέρει χαρά κι ελπίδα!

Χρόνια πολλά!!

Επίδοση βαθμολογίας Α’ τριμήνου

Η βαθμολογία του Α’ τριμήνου θα επιδοθεί σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2021, στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας σε κλειστό φάκελο.

Τηλεφωνική ενημέρωση γονέων μαθητών Α’ & Β’ τάξης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5439/23-11-2021, οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους στο Α’ τρίμηνο.

Οι ημέρες και ώρες που είναι διαθέσιμες οι δασκάλες των τμημάτων Α1, Α2, Β1, Β2 για τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων είναι οι εξής:

ενημέρωση-γονέων-Α-τριμήνου-Α1-Α2-Β1-Β2

Ανακοίνωση για Έκδοση/Χορήγηση διοικητικών εγγράφων-Βεβαιώσεις Φοίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις που  οι γονείς  των μαθητών/τριών μας  επιθυμούν την έκδοση/χορήγηση διοικητικών εγγράφων (π.χ . Βεβαίωση Φοίτησης ή τυχόν άλλα διοικητικά έγγραφα) παρακαλούνται να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου 2dimkoro@gmail.com στέλνοντας το έντυπο αίτησης αναφέροντας το αίτημα τους γράφοντας όμως  τα πλήρη στοιχεία τους όπως: ονοματεπώνυμο του γονέα που ζητά τη Βεβαίωση ή όποιο άλλο διοικητικό έγγραφο, ονοματεπώνυμο του παιδιού τους και  τάξη φοίτησης, το είδος του εγγράφου που ζητούν (π.χ Βεβαίωση Φοίτησης ή όποιο άλλο έγγραφο), το λόγο που το ζητούν αναφέροντας με ακρίβεια την υπηρεσία στην οποία θα το χρησιμοποιήσουν και οπωσδήποτε ένα  τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό) .

Η απάντηση στο γονέα για το σχετικό διοικητικό έγγραφο που έχει αιτηθεί, με βάση και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού,  θα δίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Το πρωτότυπο έγγραφο θα παραδίδεται στον γονέα, αφού κλειστεί ραντεβού με την Διεύθυνση του Σχολείου στο τηλέφωνο 2106628784.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο κάθε Τρίτη από 13:25 έως 13:55.

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Γυμνασίου δημοσίων σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι  ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που θα εγγραφεί στην Α’ τάξη Γυμνασίου το σχολικό έτος 2022-2023, πρέπει να προσκομίσει στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 15/12/2021 υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό – π.χ. Ε1 (1η και 3η σελίδα), ΔΕΗ, ΟΤΕ. Πρέπει να αναγράφεται προσεκτικά και με κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια η οδός στην οποία κατοικεί.

Για τους μαθητές της Στ’ τάξης που έχουν αδέρφια τα οποία θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής πρέπει να το αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσουν καθώς και την ονομασία του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης του αδερφού, το οποίο θα διατηρείται στο Δημοτικό.

Αν κάποιος κηδεμόνας δεν στείλει τα παραπάνω στοιχεία μέχρι την Τετάρτη 15/12/2021 θα συμπληρωθεί η διεύθυνση του μαθητή που έχουμε ήδη στο πληροφοριακό σύστημα myschool από την Α’ εγγραφή του στο σχολείο μας.

Για τυχόν ερωτήματα μπορείτε στέλνετε e-mail στο: 2dimkoro@gmail.com