Ενημέρωση

Την Πέμπτη 17/11/2022 θα εορτασθεί η γιορτή του Πολυτεχνείου. Η γιορτή διοργανώνεται από τους μαθητές της Ε’ τάξης. Όσοι από τους μαθητές των Α’, Β’, Γ’, Δ’ και ΣΤ’ τάξεων έρθουν αυτήν τη μέρα θα σχολάσουν στις 9:30 π.μ. Επίσης αυτή την ημέρα δε θα λειτουργήσει και το Ολοήμερο.

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 9/11/2022 λόγω απεργίας των εκπαιδευτικών τα τμήματα Α2’, Δ2’ και Ε2’ δε θα λειτουργήσουν.

Επίσης τα τμήματα:

  • Δ1’ θα σχολάσει στις 11:30
  • Β1’ και Γ1’ θα σχολάσουν 12:25.

Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά εκτός από το 2ο τμήμα με τους μαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης που σχολάει στις 15:00. Τα παιδιά αυτού του τμήματος θα σχολάσουν στις 13:15.