Ώρες επικοινωνίας Γονέων – Εκπαιδευτικών (Μάρτιος 2022)

Σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω της αδυναμίας εισόδου των γονέων το χώρο του σχολείου εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας, η ενημέρωση γίνεται πλέον τηλεφωνικά, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα, στο 2106628784.

Η εκάστοτε ημέρα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς είναι η αντίστοιχη πρώτη εργάσιμη ημέρα/εβδομάδα του κάθε μήνα. Για τον μήνα Μάρτιο, η εβδομάδα τηλεφωνικής ενημέρωσης ξεκινάει από την Τρίτη 1/3.

«Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Τάξη Δημοτικού για το σχ. έτος 2022-2023»

Στην Α’ τάξη Δημοτικού θα εγγραφούν τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-01-2016 έως και 31-12-2016.

Οι εγγραφές θα γίνουν από 1 – 20 Μαρτίου.

(Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο έγγραφο, το οποίο υπογράφεται όταν θα επισκεφθείτε το σχολείο).
  2. Βιβλιάριο Υγείας στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. (Φωτοτυπία και επίδειξη πρωτότυπου).
  3. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας

(1. Θεωρημένο συμβόλαιο ενοικιαστηρίου ή Λογαριασμοί ΔΕΗ – ΟΤΕ στο όνομα του γονέα και 2.Εκκαθαριστικό και φωτοτυπία της 1ης και 3ης σελίδας  της  φορολογικής  δήλωσης Ε1 του 2020 ,όπου αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του γονέα.)

  • Τα δικαιολογητικά μαθητών από το εξωτερικό να είναι μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγορικό γραφείο με δικαίωμα μετάφρασης (Πρωτότυπο πιστοποιητικό και επίσημη μετάφραση επικυρωμένη και συραμμένη ανάμεσα στα δύο φύλλα , τα οποία μένουν στο σχολείο).
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή με ημερομηνία μετά τις 15-6-2022 (ΑΔΥΜ, συνημμένο έγγραφο).
  • Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου, (εξαιρούνται τα νήπια του 2ου Νηπιαγωγείου Κορωπίου, των οποίων τις βεβαιώσεις θα τις παραλάβει το Σχολείο μας απευθείας από το Νηπιαγωγείο).
  • Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο ή την Κοινότητα με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου (προαιρετικό και μόνο για Έλληνες πολίτες).

Προκειμένου να γίνει η διαδικασία αναζήτησης του πιστοποιητικού γέννησης από το σχολείο, παρακαλούνται οι γονείς να μας αποστείλουν με e-mail στο eggrafes2dimkoro@gmail.com τα εξής στοιχεία: 1.  επώνυμο  μαθητή  2.  όνομα  μαθητή  3.  όνομα  πατέρα  4.  όνομα  μητέρας  5. ημερομηνία γέννησης 6. Τηλέφωνο επικοινωνίας (σε περίπτωση που το σχολείο αδυνατεί να βρει το πιστοποιητικό γέννησης).

Παρατηρήσεις:

  • Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από́ Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημοσία υπηρεσία, χωρίς αυτή́ να αποτελεί́ προϋπόθεση εγγραφής.
  • Σε περίπτωση δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια του παιδιού, προσκομίζεται το αντίστοιχο δικαιολογητικό, χωρίς αυτή́ να αποτελεί́ προϋπόθεση εγγραφής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α’ τάξης που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα να το δηλώσουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο δικαιολογητικό 1)  σε συγκεκριμένο κουτάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ραντεβού ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία, λόγω των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Ο γονέας που θα προσέρχεται πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, να φοράει μάσκα και να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης (δήλωση self test στην πλατφόρμα edupass.gov.gr ως επισκέπτης).

Για τον λόγο αυτό οι γονείς θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο eggrafes2dimkoro@gmail.com τα δικαιολογητικά: 2, 3, 4 και 6 για προέλεγχο και κατόπιν θα οριστεί η ημερομηνία και ώρα ραντεβού κατά την οποία θα προσκομίσουν τα έγγραφα πρωτότυπα.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά 3, 4 και 7 θα επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2106628784.

Ώρες για ραντεβού εγγραφών και τηλεφωνική επικοινωνία

Δευτέρα: 10:15 – 11:15

Τετάρτη: 10:15 – 11:15

Πέμπτη: 12:00 – 12:30

Παρασκευή: 10:15 – 11:15

Παρακαλούνται οι γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους μέχρι τις 20 ΜΑΡΤΙΟΥ .

τηλ. επικοινωνίας: 210 6628784

email: eggrafes2dimkoro@gmail.com

Ενημέρωση

Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης του Σχολείου μας θα λάβουν μέρος σε επιμορφωτική ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου, την Τετάρτη 2-03-2022.

Αυτή την ημέρα της επιμόρφωσης, οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων δεν θα έρθουν στο Σχολείο.

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απουσίας εκπαιδευτικού, για την Πέμπτη 17/02/22 δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο τμήμα για τους μαθητές με ώρα αποχώρησης στις 15:00. Έχει δοθεί ανακοίνωση στους μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος.

Τα τμήματα του ολοήμερου με ώρα αποχώρησης 16:00 θα λειτουργήσουν κανονικά.