Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι για μετεγγραφές, βεβαιώσεις φοίτησης και λοιπά έγγραφα μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο τηλεφωνικά στο 2106628784 ή με e-mail στο 2dimkoro@gmail.com, τη Δευτέρα και Τρίτη από τις 8:30 έως τις 9:30.

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2669/23-06-21 όσοι μαθητές δεν μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο την Παρασκευή 25/06/21 για την παραλαβή των ελέγχων – τίτλων προόδων/σπουδών, οι γονείς/κηδεμόνες τους μπορούν να επικοινωνήσουν την Παρασκευή 25/06/21 τηλεφωνικά στο 2106628784 από τις 8:30π.μ.  έως  τις 9:30π.μ.  ή με e-mail στο 2dimkoro@gmail.com  μέχρι τις 8:00π.μ., ώστε να κλείσουν ραντεβού και να παραλάβουν τους ελέγχους – τίτλους προόδου/σπουδών την Παρασκευή 25/06/21 από τις 10:00 έως τις 10:30, διαφορετικά θα τους παραλάβουν όσοι επιθυμούν ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα myschool.

Ενημέρωση

Για την αποφυγή συγχρωτισμού και αντιμετώπισης κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊού την Παρασκευή 25/06/21, οι μαθητές θα προσέλθουν για να παραλάβουν Ελέγχους και Τίτλους Προόδου-Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών χωρίς τη συνοδεία γονέων εντός του σχολείου ως εξής:

 • προσέλευση 8:00-8:15 και αποχώρηση 8:45π.μ.
 • Θα προσέρχονται μόνο οι μαθητές/τριες (γονείς που τους συνοδεύουν θα περιμένουν έξω από το χώρο του σχολείου).
 • Για τους μαθητές/τριες που θα απουσιάσουν, οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες κατόπιν συνεννόησης με το σχολείο.

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Ανακοίνωση για την Τετάρτη 16/06/2021

Την Τετάρτη   16/06/2021  λόγω απεργίας της ΔΟΕ  το τμήμα Β1΄ δε θα λειτουργήσει.

 Επίσης τα τμήματα Α1΄, Δ1΄, Δ2΄, Ε1΄, Ε2΄, ΣΤ2΄θα σχολάσουν στις 12:25.

Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει με τους μαθητές των Α΄, Β΄και Γ΄ τάξεων. Δε θα λειτουργήσει για τις Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεις.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και λόγω έλλειψης προσωπικού παρακα-λούνται:1) οι γονείς των τμημάτων που απεργούν να μη φέρουν τους μαθη-τές  στο σχολείο. 2) Οι μαθητές των τμημάτων που θα σχολάσουν νωρίτερα    θα πρέπει να παραληφθούν εγκαίρως , γιατί δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία  των υπόλοιπων τμημάτων.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς κηδεμόνες για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου παρακαλούμε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον COVID-19.

 • Έως τις 5/06, να παραλαμβάνετε τα δύο self test από τα φαρμακεία (για τις 7/06 και για τις 14/06).
 • Απαιτείται η διενέργεια self-test μία φορά εβδομαδιαίως (Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί) για την προσέλευση στο σχολείο.
 • Οφείλετε να μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr προκειμένου να υποβάλετε τα αποτελέσματα του διαγνωστικού τεστ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους μαθητές, οι γονείς συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα τη σχολική κάρτα. Αυτή η χειρόγραφη συμπλήρωση δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του αποτελέσματος του self test στη σχετική πλατφόρμα.
 • Οι μαθητές επιδεικνύουν τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό τους στο σχολείο.
 • Να αναγράφετε τον σχετικό κωδικό που προκύπτει από την υποβολή του αποτελέσματος στην πλατφόρμα.
 • Να είστε προσεκτικοί στην συμπλήρωση της σχολικής κάρτας. Πρώτα συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία (στοιχεία γονέα), από κάτω τα στοιχεία του παιδιού και τέλος τα στοιχεία του self test.
 • Να μην ξεχνάτε να υπογράφετε τις σχολικές κάρτες.
             Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα θα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2021

Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος που είναι στις 5/6/21 οι μαθητές του Δήμου Κρωπίας συμμετέχουν στην τριήμερη δράση από 2/6 έως 4/6 (ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ) της συλλογής ανακυκλώσιμων μπαταριών που έχουν στις οικίες τους και τις φέρνουν στο σχολείο τους.

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021 – 2022 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών.

Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στα Πρότυπα Γυμνάσια

 Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 28η Μαΐου έως την 17η Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2021-2022 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και για ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο. Η κατάθεση της αίτησης σε ένα Πρότυπό Γυμνάσιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο και αντίστροφα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ