Ενημέρωση για βαθμολογία Α’ τριμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ.πρωτ. Φ.36/168674/Δ1/11-12-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 5485 Β’) με θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία, για το σχ. έτος 2020-2021» οι έλεγχοι προόδου Α΄ τριμήνου των μαθητών/τριών των Γ’, Δ’,Ε’ ΣΤ’ τάξεων θα παραδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες, μέσω της πλατφόρμας myschool, στο email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που μας έχει δηλωθεί και εφόσον έχετε αποδεχτεί να ενημερώνεστε μέσω e-mail στο έντυπο που σας είχαμε δώσει στην αρχή της χρονιάς με τα στοιχεία των  μαθητών, την Τετάρτη, 23/12/2020.

Οι εκπαιδευτικοί των Α΄ και Β΄ τάξεων έχουν ήδη ενημερώσει μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδο τους.

Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων, με φυσική παρουσία, οι έλεγχοι θα παραδοθούν εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές/τριες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειες σας!!! Το 2021 να μας φέρει υγεία πρωτίστως, ευημερία, ευτυχία. Να βλέπουμε μπροστά, άφοβα και να χαμογελάμε!!!!

Ο Διευθυντής του σχολείου

Προκοπίου Χρήστος

«Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α ́τάξη Γυμνασίου δημοσίων σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι  ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που θα εγγραφεί στην Α’ τάξη Γυμνασίου το σχολικό έτος 2021-2022, πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στο 2dimkoro@gmail.com  μέχρι τη Δευτέρα 21/12/20 και ώρα 11:00 υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (π.χ. Ε1, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Για τους μαθητές της Στ’ τάξης που έχουν αδέρφια τα οποία θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής πρέπει να το αναφέρουν στο email που θα μας στείλουν καθώς και την ονομασία του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης του αδερφού, το οποίο θα διατηρείται στο Δημοτικό.

Αν κάποιος κηδεμόνας δεν στείλει τα παραπάνω στοιχεία θα συμπληρωθεί η διεύθυνση του μαθητή που έχουμε ήδη στο πληροφοριακό σύστημα myschool από την Α’ εγγραφή του στο σχολείο μας.

Με νέα ανακοίνωσή μας θα ενημερωθείτε για το πότε θα μας στείλετε τα παραπάνω έντυπα (υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, σχετικά αποδεικτικά, πιστοποιητικό φοίτησης αδερφού) πρωτότυπα.

Για τυχόν ερωτήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο τηλεφωνικά 12:00-13:00 στο 2106628784.

Διευκρίνηση

Οι ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών του σχολείου όπως αναφέρονται σε παλαιότερη ανάρτηση ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που το σχολείο είναι σε λειτουργία.

Για όσο διάστημα το σχολείο παραμένει κλειστό, λόγω πανδημίας, μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση  2dimkoro@gmail.com με το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/μαθήτριας, το τμήμα του/της και το αίτημά σας, το οποίο θα προωθείται στον αρμόδιο εκπαιδευτικό για να διεκπεραιωθεί.