Ανακοίνωση για Έκδοση/Χορήγηση διοικητικών εγγράφων-Βεβαιώσεις Φοίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις που  οι γονείς  των μαθητών/τριών μας  επιθυμούν την έκδοση/χορήγηση διοικητικών εγγράφων ( π.χ. Βεβαίωση Φοίτησης ή τυχόν άλλα διοικητικά έγγραφα) παρακαλούνται να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου 2dimkoro@gmail.com  αναφέροντας το αίτημα τους γράφοντας όμως  τα πλήρη στοιχεία τους όπως: ονοματεπώνυμο του γονέα που ζητά τη Βεβαίωση ή όποιο άλλο διοικητικό έγγραφο, ονοματεπώνυμο του παιδιού τους και  τάξη φοίτησης, το είδος του εγγράφου που ζητούν (π.χ Βεβαίωση Φοίτησης ή όποιο άλλο έγγραφο), το λόγο που το ζητούν αναφέροντας με ακρίβεια την υπηρεσία στην οποία θα το χρησιμοποιήσουν και οπωσδήποτε ένα  τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).

     Η απάντηση στο γονέα και το σχετικό διοικητικό έγγραφο που έχει αιτηθεί, με βάση και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού,  θα αποστέλλεται από τη Δ/νση του σχολείου ηλεκτρονικά (με e-mail) σε εύλογο χρονικό διάστημα ή πρωτότυπο αφού κλειστεί ραντεβού με την Διεύθυνση του Σχολείου στο τηλέφωνο 2106628784 .

  Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο τηλεφωνικά στο 2106628784 (12:30 – 13:30).

Ενημέρωση σχετικά με την παράδοση-παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μόλις χθες παρελήφθησαν τα πέντε tablet τα οποία μπορούν να δανειστούν οι μαθητές. Επειδή ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός γι’ αυτό τα κριτήρια επιλογής θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο του Υπουργείου οι δικαιούχοι θα πρέπει να καλύπτουν μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες που δικαιούνται να δανειστούν τα tablet.

Οι κατηγορίες αυτές με σειρά προτεραιότητας είναι:

 1. το χαμηλό εισόδημα (όπως αυτό αποδεικνύεται από το Ε1),
 2. η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,
 3. η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,
 4. οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις του μαθητή/τριας.

Θα πρέπει λοιπόν να μας αποστείλετε τα κατάλληλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι καλύπτεται μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις μέχρι τη Δευτέρα 23/11/20 και ώρα 9:00 ηλεκτρονικά στο 2dimkoro@gmail.com

Ανακοίνωση (ώρα 16:20)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε αρκετά εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Σύγχρονης Εκπαίδευσης παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα (ήχου, σύνδεσης και πρόσβασης τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές) τα οποία εμποδίζουν τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των μαθημάτων του σχολείου μας.

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς-κηδεμόνες δεν έχουν λάβει e-mail από τους εκπαιδευτικούς με το πρόγραμμα των μαθημάτων να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για μπορέσουμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα.

 1. Να ελέγξετε τα spam (ανεπιθύμητα) μήπως έχει πάει το μήνυμα από τον/τη δάσκαλο/δασκάλα εκεί.
 2. Στείλτε μας ένα e-mail με το ονοματεπώνυμο του παιδιού και το τμήμα του στο 2dimkoro@gmail.com.

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης (από Τετάρτη 18/11/2020)

Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, όπως προβλέπεται για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα είναι προσαρμοσμένο για κάθε τμήμα, σύμφωνα με τον παρακάτω προγραμματισμό:

Στα email των γονέων / κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας θα αποσταλεί έως το βράδυ σήμερα το πρόγραμμα διδασκαλίας του κάθε τμήματος, καθώς και οι διευθύνσεις (links) των ψηφιακών τάξεων διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Χρήσιμες Οδηγίες:

Παρακαλούνται οι μαθητές/μαθήτριες να συνδέονται στις ψηφιακές τάξεις 5 λεπτά πριν την έναρξη της κάθε ώρας, για την έγκαιρη αποδοχή τους από τους εκπαιδευτικούς.

Η είσοδος στην ψηφιακή τάξη θα γίνεται είτε με το ονοματεπώνυμο του/της  μαθητή/μαθήτριας, ώστε να αναγνωρίζεται από τους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές συστήνεται να φορούν ακουστικά για τη μετάδοση του ήχου και για να μην δημιουργούνται προβλήματα συντονισμού ήχου (θορύβου).

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε μαθητής/μαθήτρια θα πρέπει να βγαίνει από την προηγούμενη ψηφιακή τάξη και να κάνει κλικ στη νέα για να συνδεθεί.

Η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Υπενθύμιση προς τους γονείς

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σας υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια του σχολείου θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ( https://www.sch.gr ).

 • Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο/η μαθητής/ια λογαριασμό στο ΠΣΔ, θα πρέπει ο/η γονέας ή κηδεμόνας να ακολουθήσει τις οδηγίες εδώ[ https://register.sch.gr/students/]  για να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό. Η δημιουργία λογαριασμού γίνεται μια φορά για κάθε μαθητή/μαθήτρια.
 • Σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί λογαριασμός στο ΠΣΔ κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά δεν θυμάστε τον κωδικό ή το όνομα χρήστη, ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ[https://register.sch.gr/password/reset_password ] .

Σας θυμίζουμε ότι από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί λογαριασμός μαθητή/μαθήτριας στο ΠΣΔ, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας έχετε πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες του ΠΣΔ (π.χe-mail[ https://webmail.sch.gr/login.php ] , blogs[https://blogs.sch.gr]  και πολλά άλλα).

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει με βάση δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις: (1) τη Σύγχρονη Εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας Webex) και (2) την Ασύγχρονη Εκπαίδευση (μέσω της πλατφόρμας e-class  ή e-me , ανάλογα ποια από τις δύο έχει επιλέξει ο κάθε εκπαιδευτικός για να αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό).

Σχετικά με τη Webex

Θα σας αποσταλεί η διεύθυνση της τάξης του κάθε εκπαιδευτικού. Κάθε φορά που θα έχετε μάθημα σε ζωντανή μετάδοση, θα μπαίνετε σε εκείνη τη διεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ[ https://webex.sch.gr ] .

Σχετικά με την e-class

Εφόσον διαθέτετε όνομα χρήστη και κωδικό στο ΠΣΔ, θα πρέπει (1) να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο e-class, (2) να μπείτε στα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μαθήματα του σχολείου μας (βλ. κουμπί Εγγραφή σε μάθημα), (3) να τα επιλέξετε στη λίστα και (4) να πατήσετε το κουμπί Επιστροφή. Σε αυτήν την πλατφόρμα μπορείτε να μπαίνετε οποτεδήποτε για να βλέπετε ανακοινώσεις, ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. που έχει αναρτήσει ο εκπαιδευτικός.

Σχετικά με την e-me

Εφόσον διαθέτετε όνομα χρήστη και κωδικό στο ΠΣΔ, θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην e-me και αφού αποδεχτείτε την πρόσκληση του εκπαιδευτικού που βρίσκεται στο καμπανάκι πάνω δεξιά θα ανήκετε πλέον στην ηλεκτρονική τάξη. Σε αυτήν την πλατφόρμα μπορείτε να μπαίνετε οποτεδήποτε για να βλέπετε ανακοινώσεις, ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. που έχει αναρτήσει ο εκπαιδευτικός.

Ενημέρωση σχετικά με την παράδοση-παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με την παράδοση-παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο που λάβαμε από το Υπουργείο Παιδείας (Υ.ΠΑΙ.Θ.), όταν θα παραλάβουμε τις ηλεκτρονικές συσκευές, η επιλογή των μαθητών που δικαιούνται την παροχή συσκευής γίνεται με βάση τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία κατά σειρά προτεραιότητας είναι:

 1. το χαμηλό εισόδημα (όπως αυτό αποδεικνύεται από το Ε1),
 2. η ανεργία γονέων/κηδεμόνων,
 3. η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας,
 4. οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις του μαθητή/τριας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τη Δευτέρα 16-11 και τη Τρίτη 17-11 το Σχολείο θα είναι κλειστό για τους μαθητές, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι μαθητές μπορούν να δούνε στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση το μάθημα που τους ενδιαφέρει.

Εκπαιδευτική Τηλεόραση θα προβάλλεται στην ΕΤ2.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11/2020

09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 • Γλώσσα Α’: Διδασκαλία για τον τονισμό (Εκπαιδευτικός: Σοφία Γεωργανά)
 • Διαθεματικό Β’: Μαθαίνω την ώρα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη)
 • Γλώσσα Γ’: Χρόνοι ρημάτων ενεργητικής φωνής (Εκπαιδευτικός: Ρενάτα Ζαφείρη)
 • Μαθηματικά Γ’ – Δ’: Τα τρίγωνα (Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη)
 • Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)
 • Μαθηματικά Β’-ΣΤ΄: Νοερές πράξεις Α (Πρόσθεση & Αφαίρεση) (Εκπαιδευτικός: Γιάννης Καραγιαννάκης)
 • Ιστορία Ε’: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (Εκπαιδευτικός: Σοφία Κλαδά)
 • Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’: Παράγραφος και κειμενικοί δείκτες (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Πατρικάκου)

ΤΡΙΤΗ 17/11/2020

09:00 ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

 • Γλώσσα Α’: Πρώτη Γραφή & Ανάγνωση (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Κότσαρη)
 • Γλώσσα Β’: Οικογένειες λέξεων – Λεξιλόγιο (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Ζέρβα)
 • Μαθηματικά Β’ – Γ’: Προπαίδεια (1, 2, 3) (Εκπαιδευτικός: Σοφία Πανταζή)
 • Μαθηματικά Γ’: Δεκαδικοί αριθμοί (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)
 • Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’: Το σώμα μας (Εκπαιδευτικός: Σοφία Παναγιωτοπούλου)
 • Γλώσσα Δ’ – Ε’ – ΣΤ’: Επαναληπτικό μάθημα (Θέμα, Πολύς, Ενεστώτας & Αόριστος) (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος)
 • Μαθηματικά Ε’: Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου (Εκπαιδευτικός: Ειρήνη Πιπερίδου)
 • Γεωγραφία ΣΤ’: Το σχήμα και οι κινήσεις της γης (Εκπαιδευτικός Μαριάννα Μυρσιάδη)

Καλή δύναμη σε ΟΛΟΥΣ μας για την συνέχεια!!!

Ανακοίνωση

Όσοι από τους γονείς επιθυμούν να πάρουν τα βιβλία των μαθητών – που τυχόν βρίσκονται στο σχολείο – παρακαλούνται να έρθουν αύριο Δευτέρα 16/11 αποκλειστικά στην πάνω είσοδο του Σχολείου επί της οδού Γ. Θεοδώρου και μόνο κατά το χρονικό διάστημα 10:00-11:00, προκειμένου να τα παραλάβουν.