Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 22/12/2023 και ώρα 8.30 π.μ. έως 9.30 π.μ. θα παρουσιαστεί η εορτή των Χριστουγέννων για τους γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης θα προσέλθουν κανονικά 8:00 π.μ. με 8:15 π.μ. Οι γονείς τους θα εισέλθουν στο σχολείο στις 8:30 π.μ. και θα αποχωρήσουν μετά το πέρας της γιορτής (9:30 π.μ.).


Το Σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι τις 13.15 π.μ. καθώς και το ολοήμερο.

Επίδοση Ελέγχων Προόδου Α’ Τριμήνου

Τη Δευτέρα 18/12/2023, από τις 13.20 έως τις 14.00, θα γίνει επίδοση ελέγχων για τις τάξεις Γ΄,Δ΄,Ε1΄, και ΣΤ΄και ενημέρωση για τη Α΄ και Β΄τάξη.

Για το τμήμα Ε2΄η επίδοση θα γίνει την Τρίτη 19/12/2023 την ίδια ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επίδοση ελέγχων θα ξεκινήσει εφόσον οι μαθητές παραδοθούν στους γονείς τους με το μεσημεριανό σχόλασμα (13.15). Κατόπιν οι γονείς μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο μαζί με τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης οι γονείς έχουν την ευθύνη των παιδιών τους.

Τους ελέγχους παραλαμβάνουν αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης εκείνη την ημέρα οι γονείς/κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα παραλαβής των ελέγχων κατόπιν ραντεβού με τον/την υπεύθυνο του τμήματος.

Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά τη συγκεκριμένη ημέρα.

Εκκλησιασμός

Την Πέμπτη 21/12/2023, το πρώτο δίωρο, οι μαθητές/-τριες του Σχολείου μας προβλέπεται να εκκλησιαστούν.

Όσοι γονείς επιθυμούν, αφού προετοιμάσουν κατάλληλα τα παιδιά τους, μπορούν να τους επιτρέψουν να κοινωνήσουν.

Οι μαθητές των οποίων οι γονείς τους δεν επιθυμούν να εκκλησιαστούν θα παραμείνουν στο σχολείο με την επίβλεψη εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί στους μαθητές/μαθήτριες (απαντώντας είτε θετικά είτε αρνητικά) και επιστρέψτε την μέχρι την Τρίτη 19/12/2023.

eTwinning

Φέτος, το σχολείο μας με μαθητές & μαθήτριες του τμήματος Δ1 συμμετέχει στο πρόγραμμα eTwinning «Cultural Interaction with other Countries» μαζί με σχολεία από Ελλάδα, Τουρκία και Ιταλία!