Ενημέρωση για εκκλησιασμό και βαθμούς Α’ τριμήνου

Την Πέμπτη 22/12/22, το πρώτο δίωρο, οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων θα εκκλησιαστούν. Όσοι γονείς επιθυμούν, αφού προετοιμάσουν κατάλληλα τα παιδιά τους, μπορούν να τους επιτρέψουν να κοινωνήσουν.

Την Παρασκευή 23/12/22, από τις 13.15 έως τις 14.00, θα γίνει επίδοση ελέγχων για τις τάξεις Γ’, Δ΄, Ε’ και Στ’ (στις αίθουσες των τμημάτων) και ενημέρωση για τη Β’ τάξη (Β1′ τάξη στην αίθουσα του Τ.Ε. και Β2′ τάξη στην αίθουσα εκδηλώσεων).

Προσοχή: Η επίδοση ελέγχων θα ξεκινήσει εφόσον οι μαθητές παραδοθούν στους γονείς τους με το μεσημεριανό σχόλασμα. Κατόπιν οι γονείς μπορούν να προσέλθουν για τους ελέγχους μαζί με τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης οι γονείς έχουν την ευθύνη των παιδιών τους.

Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά τη συγκεκριμένη ημέρα.

«Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α ́τάξη Γυμνασίου δημοσίων σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024»

Σας ενημερώνουμε ότι  ο/η κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που θα εγγραφεί στην Α’ τάξη Γυμνασίου το σχολικό έτος 2023-2024, πρέπει να αποστείλει μέχρι τη Παρασκευή 16/12/22 υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από σχετικό αποδεικτικό (π.χ. Ε1, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Για τους μαθητές της Στ’ τάξης που έχουν αδέρφια τα οποία θα φοιτούν και την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο της περιοχής πρέπει να το αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση που θα φέρουν καθώς και την ονομασία του Γυμνασίου. Στις περιπτώσεις αυτές οι κηδεμόνες των μαθητών οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό φοίτησης του αδερφού, το οποίο θα διατηρείται στο Δημοτικό.

Αν κάποιος κηδεμόνας δεν στείλει τα παραπάνω στοιχεία θα συμπληρωθεί η διεύθυνση του μαθητή που έχουμε ήδη στο πληροφοριακό σύστημα myschool από την Α’ εγγραφή του στο σχολείο μας.

Για τυχόν ερωτήματα μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο τηλεφωνικά 2106622590.