Τίτλοι Προόδου 2021-22

Την Τετάρτη 15-6-2022 θα χορηγηθούν τα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, οι Τίτλοι Προόδου και οι Έλεγχοι των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.

Η προσέλευση και αποχώρηση των γονέων / κηδεμόνων σε αποστάσεις θα γίνεται 8:30π.μ. έως 9:30π.μ.

Όποιος γονέας / κηδεμόνας επιθυμεί βεβαίωσης γονικής άδειας θα την παραλάβει από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος του παιδιού και στη συνέχεια πρέπει να προσέλθει στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου για υπογραφή και σφραγίδα.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας / κηδεμόνας δεν μπορεί να προσέλθει την Τετάρτη 15-06-22, μπορεί να παραλάβει τον έλεγχο προόδου την Πέμπτη 16-06-22 και ΄ώρα 10:00 έως 10:30.