Τελική ημερομηνία για αιτήσεις εγγραφών στο Ολοήμερο (2024-2025)

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα (2024-2025), η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι: Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2024-2025

13386_15-05-2024_egkiklios_parallilis_stirixis

48877_d3_14-05-2024_egkiklios

Ανακοίνωση για Έκδοση/Χορήγηση διοικητικών εγγράφων & Βεβαιώσεων Φοίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι βεβαιώσεις φοίτησης μπορείτε να λάβετε κατευθείαν μέσω της πλατφόρμας GOV (στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/attending-school).

Εναλλακτικά, για τις περιπτώσεις που  οι γονείς  των μαθητών/-τριών μας επιθυμούν την έκδοση/χορήγηση διοικητικών εγγράφων (π.χ. Βεβαίωση Φοίτησης ή τυχόν άλλα διοικητικά έγγραφα) παρακαλούνται να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο e-mail του σχολείου 2dimkoro@gmail.com επισυνάπτοντας το έντυπο της αίτησης που θα βρουν εδώ.

Ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να αναγράφει στην αίτηση τα πλήρη στοιχεία του όπως: 

  • το ονοματεπώνυμό του
  • το ονοματεπώνυμο του παιδιού του και την τάξη φοίτησης
  • το είδος του εγγράφου που ζητάει (π.χ. Βεβαίωση Φοίτησης ή όποιο άλλο έγγραφο)
  • τον λόγο που το ζητάει, αναφέροντας με ακρίβεια την υπηρεσία στην οποία θα το χρησιμοποιήσει
  • απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό).

Η απάντηση στον γονέα/κηδεμόνα για το έγγραφο που έχει αιτηθεί θα δίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, όταν το έγγραφο είναι έτοιμο, η Διεύθυνση του Σχολείου θα τηλεφωνεί στον γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να οριστεί κάποιο ραντεβού για να το παραλάβει.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ή για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο κάθε Πέμπτη από 13:25 έως 14:00.