Ανακοινοποίηση στο ορθό: Σχετικά με τον προγραμματισμό σχ. έτους 2024-2025 (εγγραφές στο Ολοήμερο και λοιπά θέματα)

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ολοήμερο πρόγραμμα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου για το σχ. έτος 2024-2025 παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τη σχετική αίτηση (επισυνάπτεται παρακάτω) στον/στην εκπαιδευτικό του τμήματος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/05/2024 (κατά την πρωινή προσέλευση).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο που ακολουθεί.

6Α3Σ46ΝΚΠΔ-0ΜΥ