Τίτλοι Προόδου 2023-2024

Την Παρασκευή 14-06-2024 θα χορηγηθούν τα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, οι Τίτλοι Προόδου και οι Έλεγχοι των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.

Η προσέλευση και αποχώρηση των γονέων/κηδεμόνων θα γίνεται 8:30π.μ. έως 9:30π.μ.

Όποιος γονέας / κηδεμόνας επιθυμεί βεβαίωση γονικής άδειας να προσέλθει στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Σε περίπτωση που κάποιος γονέας/κηδεμόνας δεν μπορεί να προσέλθει την Παρασκευή 14-06-23, μπορεί να παραλάβει τον έλεγχο προόδου έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού με τον εκπαιδευτικό της τάξης.