Τελική ημερομηνία για αιτήσεις εγγραφών στο Ολοήμερο (2024-2025)

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για το Ολοήμερο Πρόγραμμα (2024-2025), η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι: Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Ολοήμερο Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών του ολοήμερου προγράμματος, σας ενημερώνουμε ότι από αύριο ξεκινάει κανονικά η λειτουργία των τμημάτων 13:15 – 16:00.

Κατά τη διάρκεια της σίτισης (13:15-14:00), οι μαθητές/μαθήτριες χρειάζεται να έχουν μαζί το φαγητό τους, μια καθαρή πετσέτα, πιρούνι ή κουτάλι (ανάλογα με το φαγητό) και το μπουκαλάκι με το νερό τους.

  • Το φαγητό να τοποθετείται σε σκεύος ισοθερμικό.
  • Σε όλα τα σκεύη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας.
  • Αν ο μαθητής που παρακολουθεί το ολοήμερο πρόγραμμα χρειαστεί να αποχωρήσει πριν ή στο τέλος του πρωινού προγράμματος, ο γονέας συμπληρώνει το δελτίο πρόωρης αποχώρησης (γραφείο διεύθυνσης) και υπογράφει.
  • Παρακαλούμε οι γονείς να τηρούν το πρόγραμμα αποχώρησης των παιδιών από το ολοήμερο στις 3μμ ή 4μμ (σύμφωνα με τη δήλωσή τους).
  • Οι μαθητές/μαθήτριες που απουσιάζουν 15 μέρες συνεχόμενα από το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα διαγράφονται.
  • Οι μαθητές/μαθήτριες που δεν τηρούν τους κανόνες του Ολοήμερου Προγράμματος και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του δεν θα συμμετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Ενημέρωση για εγγραφές στο ολοήμερο τμήμα για το σχολικό έτος 20-21

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι από τους γονείς επιθυμούν να γράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Τμήμα του Σχολείου μας θα πρέπει να βάλουν στην τσάντα του/της μαθητή/μαθήτριας έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

1. Προσεκτικά συμπληρωμένη την αίτηση Ολοήμερου (θα την βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας) και

2. τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για τους δύο γονείς.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Ολοήμερο ορίζεται αυστηρά μέχρι τις 23/06/2020 και ώρα 8:30π.μ.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αποτελούν αυτομάτως πιστοποίηση εγγραφής στο ολοήμερο και θα επιστρέφονται.

Λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου που υπάρχει για την οργάνωση του ολοήμερου προγράμματος παρακαλούμε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα υποβολής φακέλων με ελλείψεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Σχολείο στο 2106628784 (8:30 – 9:15).

Η Διεύθυνση του Σχολείου