Ενημερωτική Εκδήλωση: Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός

ΑΦΙΣΑ-ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ-ΒΙΑ-ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-ΚΡ-ΜΑΡΚ

3-6-2024-ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ-ΕΒΙΕ-ΠΑΥΛΗΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-Δ_ΚΡΩΠΙΑΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ_signed