Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων (σχ. έτος 2024-2025)

ΕΞΕ-57952-2024-Συμπληρωματική-στην-με-αρ-πρωτ-44215_Δ2_25_04_2024_ΑΔΑ-62Α946ΝΚΠΔ_Μ6Μ-εγκύκλιο-του-ΥΠΑΙΘΑ-με-θέμα-Διαδικασία-εισαγωγής-μαθητών-στ